Описание на HSL первази

Публикация 96 описание на HSL первази
Най-якият перваз на света!
Подходящ е за све!